Una bona conclusió!

Som la generació de les noves tecnologies. Som la generació que va deixar l’agenda telefònica per les xarxes socials (Messenger, facebook…) també som els que deixem de costat els atles i les enciclopèdies per utilizar un buscador d’internet com ara el google, copernic… abans utilitzem paper i llapis i actualment s’utilitza un programa (Word) per copiar i enganxar el text seleccionat directament. Per tant les noves tecnologies ens permeten la rapidesa i la instantaneïtat. Durant aquests tres mesos, he après molt de la gran importància de les noves tecnologies a la nostre actualitat i societat. Per tant dir, que la web 2.0 ha donat un gir complet de la comunicació de masses. La web 2.0 va ser el fonament que sostenia a moltes eines que arribarien desprès per facilitar la comunicació entre els individus, com les que hem anat coneixent durant el trimestre: els blogs, el podcasting, microblogging, xarxes socials i el periodisme ciutadà. Internet és eficaç ja que gràcies a la inversió de la web 2.0, i de les diferents eines la gent pot expressar-se, buscar informació, conèixer gent, comunicar-te… També s’ha de tenir present, que si de professió et dediques al tractament de la informació, la qualitat és diferent a la d’una persona que ho hagi fet per afició. Gràcies a l’assignatura Nous Formats Digitals, m’he adonat conte que la web 2.0 ha marcat un abans I un desprès ja que la informació , la comunicació… han avançat molt favorablement i es poden fer moltes coses gràcies a ella, des de escoltar música, a mirar pel•lícules, a buscar informació interessant a poder-te comunicar amb persones d’arreu del món.

ANNA

Anuncis

Leave a comment »

Internet en la nostra societat

dihfhfbujo3

 

La web 2.0 ha revolucionat tot el món d’internet. Va començar amb la web 1.0, la qual tenia un aire més enfocat cap als mitjans de comunicació, en canvi, la web 2.0 va més enfocada cap a la participació dels ciutadans.

La web 2.0 és una plataforma on es poden introduir noves eines per poder relacionar-nos i comunicar-nos, com per exemple els blogs, les xarxes socials…

Gràcies a totes aquestes novetats els ciutadans hem pogut participar en la xarxa i ser protagonistes, però tot això té conseqüències cap als mitjans de comunicació, que surten perjudicats perquè ara l’exclusivitat de la noticia la pot tenir qualsevol persona. Però hi ha algunes coses que les pot aprofitar.

L’aparició dels blogs va ser una oportunitat perquè l agent pogués escriure i publicar-ho a internet. Les persones es poden comunicar i expressar les seves idees en el seu blog. D’aquí també ho podem relacionar amb el periodisme ciutadà, ja que tots els ciutadans podem ser periodistes i publicar noticies a internet. L’exclusivitat ja no està només en les mans dels mitjans de comunicació.

El podcasting ha revolucionat el món dels continguts sonors. Ara ja no cal escoltar des de casa la música al ordinador, ara ja te la pots emportar a on tu vulguis i seleccionar aquelles cançons que tu més vulguis. Aquest concepte de podcasting el van originar Ben Hammersly i Dave Winer.

Però també hi ha serveis que ens permeten enviar i publicar missatges breus, és a dir, el microblogging. Un exemple molt conegut de microbloggin és el Twitter. També és una xarxa social on la gent pot enviar els missatge son superior a 140 caràcters. L’usuari pot decidir si només rebrà missatges dels seus amics o de tota la gent.

Les xarxes socials són llocs a internet, estructures socials, que permeten la relació entre les persones. Un exemple de xarxa social seria el facebook.

 

 

Gemma.

Leave a comment »

Xarxes Socials

També es pot dir Online social networks.

És una estructura social en què els nodes corresponents a individus (actors) i les aristes, a la relació entre ells (que pot ser de naturalesa diversa).

 dibujo1

Aristes= relacions que hi ha entre ells.

Nodes= persones.

Tipologia

-          Segons els objectius i temàtica

1.       Horitzontals, no tenen temàtica concreta i oberta a tots tipus d’usuaris. Són genèriques. (Facebook, twitter…).

2.       Verticals, es construeix al voltant d’una temàtica determinada. Els usuaris tenen a veure amb aquella temàtica. Són especialitzades. (verticals professionals com Linked.in, Viadeo… Verticals d’oci com Last.fm … Verticals mixtes com Unience…).

 

-          Segons la relació

1.       Humanes, fomentar la relació dels usuaris. (Dopplr, Tuenti…).

2.       De continguts, la gent penja fotografies i les comenten. (Bebo, Scribd…).

Algunes dades

          XSO: 41’7 milions d’usuaris a Europa.

          +35% l’any 2008.

          Facebook: 4’3 milions d’usuaris a Espanya.

          Facebook: 175 milions d’usuaris en total.

          Tuenti: 5’6 milions d’usuaris a Espanya.

          Tuenti: 1h/dia, mitjana de 24 anys.

Què és la AIMC?

Associación para la Investigación de los Medios de Comunicación. (Fa 11 anys que fa enquestes dels usuaris d’Internet).

Què és EGM?

Estudi General de Mitjans.

 

Què ens aporta les xarxes socials?

Les xarxes socials ens permeten comunicar-nos amb altres persones a través d’Internet.

Abans el periodista treballava amb unes eines que possiblement ara s’han quedat enrederides.

 

Rol que estan desenvolupant les xarxes socials

Les eines s’han substituït i ens permet superar els límits físics. Tenen un contacte més directe amb els contactes dèbils.

Les xarxes socials poden actuar com agregadors.

Les xarxes socials construeixen la nostra identitat digital.

Quines són les tres C?

          Comunicació

          Cooperació

          Comunitat

I els mitjans de comunicació?

Francis Pisoni: “La relación es el mensaje”.

A principis del segle XXI els mitjans de comunicació van obiar Internet.

Els mitjans han de tenir present Internet, com ha de ser la seva prescència a Internet i amb qui ens relacioname a Internet. Els usuaris han canviat. El perfil del receptor està canviant.

Ja no és només important el contingut sinó la manera de com es relacionen.

 

Què poden fer els mitjans de comunicació amb les xarxes socials?

“La informació és la materia primera; la comunicació és el servei”.

Perquè pot ser útil?

          Envelliment audiència.

          Nou mercat.

          Rol social.

Són una oportunitat.

          Connectivitat.

          Servei.

          Participació.

          Orientació i dinamització.

          Gestió del coneixement.

  

 Gemma.

 

 

Leave a comment »

Xarxes socials (online social networks)

Xarxes socials (online social networks)

Que són? són estructures socials en que els nodes (ordinadors) corresponen a individus i les aristes, a la relació entre ells. (que pot ser de naturalesa diversa).

Tipologia de xarxes socials

·         Segons objectius i temàtica

          Horitzontals: facebook, orkut, idéntica.ca, twitter (són els que no tenen una temàtica concreta i oberta a tot tipus d’usuaris és a dir xarxes genèriques).

          Verticals: hi ha les verticals professionals com el xing, linked, viadeo i també hi ha les verticals mixtes com l’unience (xarxa que es construeix al voltant d’una temàtica determinada per tant els usuaris tenen a veure amb aquella temàtica és a dir xarxes especialitzades).

·         Segons la relació

          Humanes: són xarxes que es construeixen per fomentar la relació dels usuaris en funció dels gustos, aficions… (dopplv, twenty…)

          De continguts: flickr, bebo, scribd…

Algunes dades

         XSO: 41’7 milions d’usuaris a Europa

         + 35% l’any 2008

         Facebook: 4’3 milions d’usuaris a Espanya

         Twenty: 5’6 milions d’usuaris a Espanya i una hora el dia de mitjana de persones de 24 anys.

AIMC És l’associació per la investigació dels mitjans de comunicació (fa estudis d’audiència). Cada any fa l’enquesta de usuaris d’internet. I que diu? La meitat d’internautes espanyols utilitza internet ¼ part dels internautes és usuari de la xarxa, ¼ part es connecta es connecta a aquestes xarxes socials cada dia i el 40%un cop a la setmana.

Que aporten les xarxes socials?

Permeten actuar com agrega dors d’altres serveis que utilitzem on-line. També és el lloc on construïm la nostra identitat digital.

Per tant ho podem resumir tot en tres C:

         Comunicació

         Cooperació

         Comunitat

I els mitjans de comunicació que hi fan?

Francis Pisani diu que la relació és el missatge.

A principis del segle XXI hi ha un fet evident, els mitjans de comunicació no poden obviar o prescindir d’internet. Els mitjans de comunicació han de tenir present internet i per tant com a de ser la nostra presencia?  Doncs hem de saber amb qui ens comuniquem a internet ja que els usuaris han canviat, és a dir avui en dia tenen un paper actiu ( el perfil del receptor està canviant i per tant hem de tenir en compte com són aquests destinataris).

Ja no és tan important el contingut sinó com es relaciona amb aquelles persones a les quals s’ofereix el contingut.

Que poden fer els mitjans de comunicación amb les xarxes socials?

“La informació és la matèria primera, la comunicació és el servei” és a dir cal fomentar la comunicació.

3 factors:

          Envelliment audiència

          Nou mercat

          Rol social

          Connectivitat

          Servei

          Participació

          Orientació i dinamització

          Gestió del coneixement

Alguns exemples pot ser per exemple el diari el país on- line: la comunitat.

Leave a comment »

El Microbloggin

Què és el microbloggin?

El microblogging, també conegut com nanoblogging, és un servei que permet als seus usuaris enviar y publicar missatges breus (al voltant de 140 caràcters), generalmente de només text. Les opcions per l’enviament del missatges varien des de llocs webs, a través de SMS, missatgeria instàntenia o aplicacions ad hoc.

Aquestes actualitzacions es mostren a la página de perfil del usuari, i són també enviads de forma inmediata a altres usuaris que hagin escollit la opció de rebre-les. L’usuari pot restringir l’enviament d’aquests missatges només a membres del seu cercle d’amics, o permetre el seu accés a tots els usuaris, que és la opció per defecte.

Els principals serveis són Twitter, Identi.ca, Jaiku, Pownce, Khaces i Xmensaje.

 

Twitter. Per què?

          És senzill.

          Funciona com la gent.

          Combina bé.

          Transcendeix la web.

          Permet extensions.

          Evoluciona amb ràpidesa.

(Tim O’Relly: “Why I have love Twitter”).

Twitt pic: fer fotos amb el movil.

Twitter. Per a què?

          Què estic fent.

          Què faré.

          Fes-hi un cop d’ull.

          Retuitejar.

          Què he fet.

          Què he vist.

          Missatge per a algú.

          Una cita.

          Una pregunta.

          Col·laboració.

Paul Bradshow “10 things you can twet about on twitter”.

Twitter. És útil? – Hi ha gent que fa fotos pel movil i ho envia per el compte de Twitter.

          Incendis de Califòrnia (oct’07).

          Jove detingut a Egipte (abr’08).

          Terratrèmol a la Xina (mai’08).

          Atemptats de Bombai (nov’08).

          Aterratge riu Hudson (gen’08).

Utilitzar Twitter per converses amb l’audiència.

Gemma.

Leave a comment »

El periodisme ciutadà

Què és el periodisme ciutadà?

És pot definir com l’activitat dels ciutadans o l’acció d’uns ciutadans que juguen un paper actiu en el procés de recollir informació, de difondre informació, en la investigació d’informació i en l’anàlisi d’informació.

Hi ha dos referents bibliogràfics:

          Being digital (1995 – Nicholas Negroponte – ).

          We the media (2004 – Dan Gillmor – ).

De què parla el llibre “Being digital”? Preveu que en un futur les noticies online permetran que els ciutadans puguin escollir els temes que més els interessin.

Concepte DAYILY ME: el meu diari. Els ciutadans es podran construir la seva pròpia font d’informació i no dependran dels mitjans de comunicació.

De què parla el llibre “We the media”?  Els mitjans de comunicació han de reflexionar sobre el que està passant, ja que els ciutadans estan buscant informació i ells estan perdent l’exclusivitat de la noticia.

El model tradicional era que tot contingut és filtrat abans d’arribar a l’audiència. Un model jeràrquic on els mitjans estan a dalt de tot i els ciutadans a baix de tot.

Està apareixent un nou model on el ciutadà té més protagonisme. Tots es troben en un mateix pla, es poden intercanviar els papers.

 

Un nou ecosistema

Si els periodisme ciutadà no utilitza els mitjans de comunicació, quin paper els queda?

Mitjans tradicional (es filtra i es comunica) i Periodisme ciutadà (es comunica i es filtra).

 Gemma.

Leave a comment »

El podcàsting

Què vol dir podcàsting?

És una paraula nova formada per pod (càpsula, vaina) + broad casting (emissió).

El pod pot ser de dos maneres:

          iPod

          POD: ·Portable on demand

           ·Personal option digital

Els origens del podcàsting es trova en una sèrie de bloggers, a principis del segle volien un sistema que portés continguts sonors directament d’Internet al seu iPod.

Què és?

Sindicació de continguts però sonor.

Aplicar la tecnología de la sindicació web a continguts sonors.

La distribució de continguts sonors a través d’Internet mitjançant un procés automàtic que s’anomena sindiació web.

Feed: s’inclou una referencia a un archiu de so.

podcasting_icon1

El procés de distribució dels continguts, els continguts s’anomenen podcast.

Podcast: global i concret.

Allò especifíc del podcasting és que et pots subscriure’t al podcast.

D’on ve?

Té 5 anys d’història.

Ben Hammersly va ser el primer que va utilizar aquesta paraula en públic.

Aquest nom sorgeix de Dave Winer i Adam Curry. Dave Winer és un dels inventors del format RSS.

Adam Curry era un presentador de la MTV.

Aquests senyors l’any 2000-2001 entren en contacte per internet perquè tenen una preocupació comuna. Van pensar que per descarregar l’audio o un video d’Internet es tardava molt i van decidir que farien lo mateix de les RSS amb l’audio i el video perquè fessin lo mateix que en la sindicació de continguts.

Dave Winer va aconseguir baixar un audio des de el feed. Va crear una paraula “enclosure” per poder introduir un archiu de so, amb una etiqueta de so.

Adam Curry va inventar un programa que es deia RSS 2 iPod. Un programa que permet anar a Internet a agafar el que vulguis,  pasar-lo al pc i després al reproductor.

José Antonio Gelado va crear un podcast en castellà “Comunicando PodCast”. Octubre del 2004.

El cicle tècnic del podcàsting

Contingut sonor – el puja a Intrenet en una espai que genera un feed (un document de subscripció) – l’oient es subscriu al podcast, amb un agregador (programa que permet subscriuren’s al podcast) iTunes. Tot el que és nou passa al iPod.

Un canvi en la comunicación de continguts d’audio.

Un nou escenari per a la comunicación sonora.

Què canvia?

Ho pots escoltar quan vols, on vols i com vols.

Pel receptor canvia la sindicació web, perquè pot rebre molts continguts sonors de forma automática.

La portabilitat. Ens ho podem emportar a tot arreu.

Time – Shift. Desideixo el meu horari d’audició.

El receptor pot ser emisor. Ràdios. Creadors de continguts sonors.

Aquests canvis tenen unes conseqüències

Nous actors. Fins ara la Ràdio era l’única i ara ho poden fer els ciutadans, no professionals.

Mitjans: oportunitat i repte. La Ràdio amb el podcàsting utilitzen per oferir lo mateix de diferent manera. El client pot subscriure’s a la selección que li interessa, no tot el programa.

La Ràdio dóna al client més oportunitats d’escollir.

El podcàster independent. Suposen un repte pels mitjans de comunicación tradicionals. Un podcàster pot arribar a temes que un mitjà de comunicación no pot.

La proximitat és important

Més continguts sonors.

 Gemma.

Leave a comment »