Archive for Blog

Què és un blog?

Concepte i origen del blog

Un blog (amb español és una bitàcora) és una página web periòdicament actualitzada que recull cronològicament textos o artícles d’uno o varis autors, apareixent primer el més recent, on l’autor conserva sempre la llibertat de deixar publicat el que cregui oportú.

El concepte weblog prové de les paraules web i log (log en anglès és diari). El concepte bitàcora, amb referència als antics quaderns de bitàcora dels vaixells, s’utilitza preferentment quan l’autor escriu sobre la seva vida propia com si fos un diari, però publicat a Internet (en linia).

Característiques tècniques

Existeix una sèrie d’elements comuns a tots els blogs.

Comentaris

Mitjançant un formulari es permet, a altres usuaris de la web, posar comentaris a cada entrada, poden generar-se un debat al voltant dels sesus continguts, ademés de qualsevol altre informació.

Enllaços

Una particularitat que diferencia els weblogs dels llocs de noticies és que les anotacions acostumen a incluir múltiples enllaçós a altres pàgines web (no necessàriament weblogs) com referències o per ampliar la información agregada. I, ademés, la presencia de (entre d’altres):

  • Un enllaç pemanent (permalinks) a cada anotació, perquè qualsevol pugui citar-la.
  • Un archiu de les anotacions anteriors.
  • Un llistat d’enllaços a altres weblogs seleccionats o recomanats per els autors, denominat habitualment blogroll.

Enllaços inversos

En alguns casos les anotacions o histories permeten que sel hi fasi trackback, un enllaç invers (o retroenllaç) que permet, sobre tot, saber que algú ha enllaçat la nostra entrada, i avisar a un altre weblog que estem citan una de les seves entrades o que s’ha publicat un artícle relacionat. Tots els trackbacks apareixen automàticament a continuació de la història, juntament amb els comentaris, però no sempre és així.

Fotografies i videos

Es posible ademés agregar fotografies i videos als blogs, s’anomena fotoblogs o videoblogs respectivament.

Redifusió

Una altra característica dels weblog és la multiplicitat de formats en els que es publiquen. Apart de HTML, acostumen a incluir algun mitjà per redifundir-los, és a dir, per poder llegir-los mitjançant un programa que pugui incluir dades procedents de molts mitjans diferents. Generalment, per la redifusió, s’utilitzen fonts wb en format RSS o Atom.

Característiques socials

També es diferencien en el seu suport ecónomic: els espais de noticies o diaris digitals acostumen a estar administrats per professionals, mentres que els weblogs són principalment personals i encara que en alguns casos poden estar incluits dins d’un diari digital o ser un blog corporatiu, acostumen a estar escrits per un autor o autors determinats que mantenen habitualment la sev apropia identitat.

Un aspecte important dels weblogs és la seva interactivitat, especialment en comparació a pàgines web tradicionals. Ja que s’actualitzen frequentment i permeten als visitants respondre a les entrades, els blogs funcionen quasi sempre com eines socials, per a conèixer persones que es dediquen a temes similars; en moltes ocasions arriben a ser considerats com una comunitat.

Gemma

Anuncis

Leave a comment »