Posts tagged Emilio Calatayud

Lliçó Magistral

Pares preconstitucionals o post constitucionals?

Aquest és un dels temes principals del qual Emilio Calatayud planteja en les seves conferències. Emilio Calatayud és un jutge de menors de Granada famós per les seves condemnes judicials.

Com podem veure, en el títol “Lliçó Magistral”, aquest jutge, ens parla dels aspectes relacionats amb la problemàtica dels delinqüents menors d’edat. El problema no és només d’aquests, sinó també hi ha altres factors, com ara la família, els mitjans de comunicació, el sistema educatiu… És a dir, la societat en general.

Referent a la pregunta amb la qual hem iniciat aquesta entrada, hem de dir que nosaltres com a futures professionals de l’educació estem a favor d’un equilibri familiar. Amb això ens referim que no cal arribar als extrems de pares autoritaris i pares permissius.

“Mi generación ha pasado de ser los esclavos de nuestros padres a ser los esclavos de nuestros hijos”.

Aquesta és una de les frases que cita en una de les conferències de “Lliçó Magistral”.

És a dir, els pares d’abans (estat preconstitucional) han canviat molt si els comparem amb els pares actuals (estat democràtic). Ja que els pares d’abans eren pares autoritaris, disciplinaris, molt exigents, controlaven molt, etc.. En l’àmbit educatiu, defensaven la professió del mestre i la seva autoritat la respectaven. La professió docent estava molt més reconeguda socialment.

Segons Emilio Calatayud hem passat del pare autoritari al amic del meu fill.

En canvi, els pares actuals són molt permissius, poc autoritaris i protectors. Són els pares dèbils, els que segons Emilio Calatayud, són els esclaus dels fills. En l’àmbit educatiu, defensen al fill, no tenen respecte al professor/a. La professió docent està poc reconeguda socialment. Com hi ha manca de disciplina a l’aula, ja que els pares no tenen un control sobre els seus fills, el mestre perd el control, això fa que el puguin agredir (en alguns casos), com el bullying, o que tingui una pèrdua d’autoritat. Això produeix intimitat i depressió.

Segons Emilio Calatayud tots som responsables de l’educació dels menors. En materia de menores somos todos”. Això fa referència a l’exemple que va posar sobre els menors en horari escolar fora del centre. No només són responsables els mestres i el centre, també són responsables els propietaris dels bars que guanyen diners a costa de les campanes del alumnes, la gent del carrer que ho permet, i fins i tot els propis pares. Si tots col·laboréssim, potser no hi hauria tan fracàs escolar. El fet de que calléssim quan veiem algun menor fora del centre en horari escolar, permetem que continuï fent-ho, ho fomentem.

Avui en dia, els nens i nenes es pensen que només tenen drets i no obligacions. Això és una altra critica que fa Emilio Calatayud, i nosaltres estem d’acord, ja que no només tenen drets (sortir am els amics, etc.) també tenen obligacions (estudiar, ajudar a casa, etc.). Actualment, pels fills, els pares ja no tenen autoritat i pensem que poden fer el que vulguin, ja que saben que els pares no els hi prohibiran.

Ens agradaria acabar aquesta entrada amb la següent citació:

“Primero se llevaron a los negros pero a mi no me importó porque yo no lo era, enseguida se llevaron a los judíos pero a mi no me importó porque yo tampoco lo era, después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso tampoco me importó, luego apresaron a unos comunistas pero como yo no soy comunista tampoco me importó, ahora me llevan a mi pero ya es tarde”.

Aquesta frase reflecteix la importància en el respecte cap als demés i en la col·laboració de tots, ja que si no ens ajudem entre nosaltres qui ho farà?

SO

Anna i Gemma

Anuncis

Comments (1) »